1. PREAMBULE: DE VERKOPER, DE KLANT

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de commerciële en contractuele relaties tussen de vennootschap FENIX METAL-BHZ POLEN, gelegen in Ul. Marszalkowska 84/92, 00-514 Warschau, hieronder gedefinieerd als “Verkoper”, en iedereen die gebruik maakt van deze website, hierna gedefinieerd als “Klant”. Men moet deze voorwaarden zorgvuldig lezen alvorens het browsen door de “websites” (www.jardin-bois.com, http://rondins.jardin-bois.com, http://construction.jardin-bois.com, en http://achats.jardin-bois.com) , het raadplegen van commerciële aanbiedingen, en het aangaan van een contractuele relatie met het bedrijf zijnde FENIX-METAL.

Door het bekijken van de websites erkent de Klant dat hij de hieronder uiteengezette voorwaarden heeft gelezen en ermee heeft ingestemd.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en alle informatie op de sites te allen tijde te kunnen wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper houdt een algemene aanvaarding in van de bepalingen en voorwaarden van de verkoop door de Klant en zijn wettelijke vertegenwoordiger. De wettelijke vertegenwoordiger van de Klant stemt gezamenlijk met de juridische entiteit van de Klant in met alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract met de Verkoper waaraan men gebonden is ten tijde van de bestellingsbevestiging.

De algemene verkoopsvoorwaarden van de Verkoper prevaleren boven die van de Klant. Elke voorwaarde uitgedrukt door de Klant is niet bindend voor de Verkoper totdat er een schriftelijke bevestiging van zijn kant is gegeven.

2. INFORMATIE OP DE WEBSITES

De Websites zijn bedoeld om de kenmerken te presenteren van bepaalde producten die te koop worden aangeboden door het bedrijf FENIX-METAL BHZ POLAND (de Verkoper).

De foto’s, illustraties en alle informatie die op de websites staan worden enkel getoond vanwege commerciële doeleinden zijn puur indicatief. Ze hebben geen juridische waarde en de Verkoper kan derhalve niet juridisch verantwoordelijk gesteld worden. Het gebruik ervan is bedoeld ter informatie, maar er kunnen technische fouten en/of typografische fouten aanwezig zijn.

Alle informatie op de websites is voorbehouden aan de respectievelijke auteurs, onder het auteursrecht en intellectueel eigendom. Reproductie of gebruik is strikt verboden zonder schriftelijke overeenkomst.

3. INSCHRIJVING

Het commercieel aanbod voorgesteld op de websites is bedoeld voor professionele, zakelijke klanten met een geregistreerd bedrijf.

De leveringen van goederen die contractueel zijn vastgelegd met de Verkoper geschieden direct vanaf Poolse houtzagerijen.

Bestellingen kunnen niet worden bevestigd door de Verkoper tenzij de Klant de informatie heeft verstrekt die benodigd is voor een goede uitvoering, en op voorwaarde dat deze informatie in overeenstemming is met de bovengenoemde voorwaarden.

Om te kunnen bestellen bij de Verkoper, moet de Klant zich eerst registreren en zich identificeren op de Websites. De Klant zal gevraagd worden om verschillende gegevens op te geven, waaronder de naam en contactgegevens. Extra informatie kan vervolgens worden vereist voor het verzekeren van een goede uitvoering van de contracten, en hun levering.

Alle gegevens van de Klant worden verzameld zodat de Verkoper kan zorgen voor een goed beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen. De Verkoper verbindt zich formeel eraan de bepalingen en voorwaarden van de verkoop niet te communiceren, of deze gegevens te verkopen aan derden, zonder de toestemming van de Klant, en het respecteren van de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie.

De Klant kan op elk moment toegang krijgen tot zijn gegevens en ze wijzigen, corrigeren of verwijderen. Om dit te doen, hoeft hij alleen maar naar zijn “profielpagina” op de “ledenruimte” van de Website (http://achat.jardin-bois.com/espace-membre/profil/) te gaan. Als alternatief kan de Klant ook een bericht sturen naar [email protected] door naar de pagina “Contact” van de website te gaan, en vervolgens daar te klikken op het object “Bewerk mijn gegevens”.

Om zich te registreren en in te loggen moet Klant zich aansluiten bij de website. Aansluiting bij de website impliceert onvoorwaardelijke acceptatie van de algemene verkoopsvoorwaarden.

4. OFFERTEAANVRAAG

Een Klant die is geregistreerd bij de websites kan pagina’s met inhoud exclusief voorbehouden voor website-leden bekijken, waaronder de pagina « offerteaanvraag ». Het doel van deze pagina’s is om informatie te verstrekken aan de Klant over de prijs van bepaalde voor verkoop aangeboden producten door het bedrijf FENIX METAL-BHZ POLAND (de Verkoper). Ze bevatten offerte-aanvraagformulieren die de Klant kan invullen om een aanvraag in te dienen bij de Verkoper zodat deze desgewenst kan bevestigen, en het contract voor een bestelling gesloten kan worden.

De op de Websites getoonde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. Zij omvatten de leveringskosten naar een enkele door de Klant vooraf opgegeven bestemming (Incoterm CIP). De getoonde prijzen zijn geen offerte, en zijn op geen enkele wijze bindend voor de Verkoper; ze zijn slechts indicatief. Ze kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Voordat de op de Websites getoonde prijzen eventueel door de Verkoper kunnen worden bevestigd, moet de Klant ervoor zorgen dat er tenminste aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
• Klantvoorwaarden: de vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gelden alleen voor professionele klanten met een geregistreerd bedrijf.
• Leveringsvoorwaarden: De kosten van de levering, opgenomen in de vooraf ingevulde prijs, worden berekend op basis van een volledige vrachtwagenlading (dat wil zeggen – met een laadvermogen van 24 ton). Bestelde goederen van de Verkoper zullen rechtstreeks vanaf de Poolse zagerijen worden geleverd. Onder de leveringskosten wordt verstaan de kost voor een enkele plaats van levering.
• Verpakkingsvoorwaarden: Voor elk online verzoek door de Klant op de “offerteaanvraag” pagina’s wordt de standaardverpakking voor de producten van Verkoper gegeven. De aangegeven prijzen zijn inclusief standaardverpakking van goederen. De Klant kan bijzondere verpakkingsverzoeken doorgeven en een aantal stuks doorgeven die niet een veelvoud van de standaardverpakking van de Verkoper’s ladingen zijn. Echter, een extra kost kan, in aanvulling op de aangegeven prijzen, in rekening worden gebracht voor deze dienst.
• Standaardaanvraag Voorwaarden : De vermelde prijzen zijn geldig voor producten met standaardkenmerken, zoals voorgesteld op de “producten”-pagina’s van de Websites. De Klant kan speciale verzoeken doorgeven door ze in te voeren in het veld “opmerkingen” in de offerteaanvraagformulieren. Wijzigingen buiten de standaard productienormen kunnen leiden tot een toeslag, in aanvulling op de vermelde gefactureerde prijzen.

De bovengenoemde voorwaarden zijn noodzakelijk maar niet voldoende voor de bevestiging van een bestelling. De Verkoper is ook verplicht om ervoor te zorgen dat aan de andere voorwaarden is voldaan:
• Afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten: De informatie over de te koop aangeboden producten op de offerteformulier-pagina’s zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van voorraad en / of een productiestop. Ze kunnen ook niet meer beschikbaar zijn als gevolg van overmacht.
• Technische en / of typografische fouten: de offerte-aanvraagformulieren kunnen fouten bevatten en kunnen daarom bevestiging van de bestelling door de Verkoper voorkomen.
• Incoterm: De Verkoper moet ervoor zorgen ervoor dat de kosten van het vervoer, de juridische omgeving, alsmede vergoedingen in verband met de douane en andere invoerheffingen vanwege de import van goederen op de Websites niet zijn aangepast en ze in staat is te verkopen in overeenstemming met de Incoterm CIP.

Zodra de Klant niet-bindende informatie over de prijzen van de goederen die hij wenst te kopen heeft ontvangen, kan de Klant, door het invullen van een online “offerteaanvraagformulier”, “zijn interesse bevestigen” in de goederen in kwestie om zo een offerte te ontvangen van de Verkoper en, indien nodig, eventueel te bestellen bij de Verkoper.

Het verzenden van een verzoek aan de Verkoper door “interesse bevestigen” houdt geen aankoopverplichting in van de Klant, noch een verkoopverplichting van de zijde van de Verkoper.

5. HET AANKOOPDOCUMENT EN DE AANKOOP

Na het ontvangen en analyseren van het verzoek van de Klant, stuurt de Verkoper een offerte, in de vorm van een “aankoopdocument”.

Het aankoopdocument komt zo zoveel mogelijk overeen met het verzoek van de Klant. Het toont gedetailleerd de specificaties, volumes en prijzen tonen aan de Klant, en eventueel, waar nodig, aangepast door de Verkoper. Het aankoopdocument vermeldt ook een plaats van levering, de levertijd, evenals een datum en de betalingsvoorwaarden.

Het aankoopdocument vormt een bindende offerte, in het algemeen geldig voor 48 uur – of twee werkdagen – vanaf het moment dat het wordt uitgegeven. De Klant moet de Verkoper het ondertekende aankoopdocument sturen om zijn bestelling te bevestigen. Bevestiging van het aankoopdocument door de Klant impliceert dat de Klant de verkoopvoorwaarden algemeen aanvaardt.

Alle aanbiedingen van de Verkoper zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid gemaakt, en worden alleen bindend voor de Verkoper zodra het aankoopdocument door alle partijen is ondertekend.

6. DE VERKOOP EN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE CONTRACTPARTIJEN

Nadat zowel de Verkoper als de Klant het “aankoopdocument” hebben ondertekend, zijn zij contractueel gebonden door een koopovereenkomst. Vanaf dat moment zijn ze wettelijk verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de overeenkomst die hen bindt, en voor de volledige vervulling van hun respectievelijke contractuele verplichtingen.

De koopovereenkomst wordt daarom beheerst door deze algemene verkoopvoorwaarden aangevuld, voor alles waarvoor er geen bepaling is, in de volgende volgorde: door de nationale wetgeving van het land van de Verkoper, vervolgens door de regels voor de internationale handel en intra-Europese import

De ontvangst van het ondertekende aankoopdocument door de Klant verstuurd naar het e-mailadres [email protected] vormt het bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. De bestelling wordt opgenomen onder het aankoopdocument-nummer. Voor de goede orde, een bevestiging van de bestelling wordt per e-mail naar de Klant verzonden vanaf het adres [email protected]. Klant zal zorgen voor een goede ontvangst van dit bericht.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor schending van haar contractuele verplichtingen wanneer dit wordt veroorzaakt door feiten buiten zijn controle, een geval van overmacht of andere gebeurtenissen erkend door hoven en rechtbanken.

7. DE LEVERING

7.1. LEVERING : NOODZAKELIJKE RANDVOORWAARDEN

Bij de Verkoper bestelde goederen worden rechtstreeks vanaf de Poolse zagerijen afgeleverd. Het afleveradres moet door de Klant worden aangegeven bij het plaatsen van de bestelling. Dit adres moet eenvoudig toegankelijk zijn voor vrachtwagens met oplegger.

De Klant moet een rechtspersoon zijn. Het registratienummer van de rechtspersoon moet naar behoren worden meegedeeld aan de Verkoper, zodat toezichthouders voor betalingen hem de zekerheid van de solvabiliteit van de Klant kunnen geven. Zonder deze verzekering kan de Verkoper de bestelling van de Klant niet bevestigen.

In aanvulling op het registratienummer, zal de Klant de Verkoper voorzien van alle informatie die nodig is voor de goede uitvoering van de levering van de bestelling. Iedere wijziging van deze informatie moet naar behoren worden gecommuniceerd door een bericht te sturen aan [email protected] dat men vindt door een bezoek aan de pagina “Contact” van de Websites en het object “Leveringen” te selecteren. De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke wijziging aangegeven na de bevestiging van de bestelling af te wijzen of de Klant een toeslag aan te rekenen om aan zijn verzoek te kunnen voldoen.

Leveringen worden gedaan met dekzeil-opleggers (normaliter Tautliner) die tot 24 ton nuttig laadvermogen hebben, direct afkomstig zijn van de Poolse houtzagerijen.

Het is essentieel dat de nodige logistieke voorzieningen door de Klant op de voorziene locatie worden geplaatst voor de ontvangst van de leveringen. De Klant moet, onder andere, een vorkheftruck hebben om het lossen van de bestelde goederen te vergemakkelijken.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om een levering te weigeren aan een Klant met wie er een lopend geschil bestaat.

De Klant die geen rekening heeft gehouden met de bovengenoemde voorwaarden voor de levering van zijn bestelling zal aansprakelijk zijn voor eventuele extra kosten als gevolg van een dergelijke ernstige inbreuk.

7.2. LEVERING : LEVERTIJDEN

Levertijden variëren en zijn sterk afhankelijk van de vraag of de goederen die de Klant wenst aan te schaffen op voorraad zijn bij de zagerijen in Polen, of moeten worden geproduceerd voor de bestelling. Over het algemeen duurt het:

Voor goederen op voorraad >>> Levering binnen 2 weken na bestelling.

Voor op bestelling geproduceerde goederen >>> Levering binnen 5 weken na bestelling.

De Verkoper dient een indicatie te geven van de week van levering in het aankoopdocument wat is verzonden naar de opdrachtgever. Deze week van levering is de periode gedurende welke de goederen vermoedelijk op hun bestemming aankomen.

Voor elk verzoek, zal de Verkoper een leveringstijd berekenen, rekening houdend met de tijd die nodig is voor de productie van goederen en de tijd die het kost voor de levering van goederen vanuit Polen. Voor bestellingen van producten met verschillende levertijden, zal de voorgestelde week van levering aan de Klant in de bestelbon worden gebaseerd op de langste doorlooptijd.

De Klant bevestigt dat de week van levering passend voor hem is door terugzending van het ondertekende aankoopdocument. De Verkoper zal dan alles in het werk stellen om zo goed mogelijk te voldoen aan de overeengekomen levertijd, afhankelijk van weersomstandigheden en andere gevallen van overmacht of onvoorziene omstandigheden.

7.3. LEVERING : DE PROCEDURE

Leveringen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen, tijdens de wettelijke werktijden.

Bij het plaatsen van de bestelling zal de Klant een uniek afleveradres opgeven en zal met de Verkoper een week van levering overeenkomen.

Ongeveer vijf dagen voor de verzending van de bestelling, na het bevestigen van het vervoer van de goederen door een derde transportbedrijf, zal de Verkoper de Klant van de geplande dag van levering op de hoogte stellen van de door het genoemde transportbedrijf aangegeven datum.

Derhalve is het transportbedrijf verantwoordelijk voor de overeenstemming met de Klant over de praktische aspecten van de levering. Het transportbedrijf moet het ordernummer in zijn communicatie met de Klant aangeven, en moet in staat zijn te bewijzen dat de Klant goed op de hoogte is van een dergelijke bepaling.

Ten minste 48 uur voor de aankomst van de vrachtwagen moet het transportbedrijf absoluut contact opnemen met de Klant vanwege de op handen zijnde levering van zijn bestelling, zodat de Klant in staat is om de nodige stappen te ondernemen om de levering van de goederen te laten slagen, in overeenstemming met de aanwijzingen in de algemene verkoopvoorwaarden.

Het is essentieel dat passende logistieke maatregelen worden getroffen door de Klant voor ontvangst van de leveringen. De Klant zal in het bijzonder voor een vorkheftruck moeten zorgen voor het vergemakkelijken van het lossen van bestelde goederen.

De Klant heeft het recht om de levering te weigeren indien het transportbedrijf niet naar behoren heeft geïnformeerd, in overeenstemming met de bovengenoemde procedure.

De Verkoper heeft het recht te weigeren om de levering uit te voeren zonder vergoeding van zijn kant, in geval van faillissement, surseance van betaling, bedrijfsbeëindiging en andere soortgelijke procedures, of notoire insolvabiliteit van de Klant. In een dergelijk geval zal de Klant aansprakelijk zijn voor de kosten van vervoer vanaf het laden van de goederen tot de terugkomst bij hun oorspronkelijke zagerij.

7.4. LEVERING : DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE CONTRACTPARTIJEN

Verzendkosten zijn verdeeld tussen de Klant en de Verkoper volgens Incoterm CIP, indien dit wordt bevestigd op het moment van de bestellingsbevestiging.

Incoterm CIP stipuleert duidelijk dat het lossen van de goederen voor rekening en risico is van de Klant.

De Klant neemt alle nodige maatregelen voor onbelemmerde ontvangst van de goederen. Het is essentieel dat passende logistieke maatregelen worden getroffen door de Klant voor ontvangst van de leveringen. De Klant zal in het bijzonder voor een vorkheftruck moeten zorgen voor het vergemakkelijken van het lossen van bestelde goederen.

Levering zal worden gedaan door een derde transportbedrijf wat verantwoordelijk is voor eventuele schade van de goederen tussen het laden, in de zagerij in Polen, en hun aankomst op de plaats van bestemming. De Klant is verantwoordelijk voor zijn deel verantwoordelijk voor eventuele schade aan de goederen geleden tijdens en na het lossen op de plaats van levering.

Op het moment van levering zal de Klant onmiddellijk ervoor zorgen dat de goederen die hij ontvangt niet zijn beschadigd tijdens het transport en dat zij exact overeenkomen met de specificaties aangegeven op de pakbon van het transportbedrijf (CMR). Indien dit niet het geval is, moet de Klant te allen tijde duidelijke en nauwkeurige voorbehouden aangeven op de vrachtbrief of de pakbon van de vervoerder (CMR). Het is inderdaad de verantwoordelijkheid van de Klant om de conditie en de conformiteit van de goederen te controleren bij aflevering en, tijdens de levering, alle voorbehouden te noteren zodat hij indien nodig actie kan ondernemen jegens het transportbedrijf. De pakbon van de vervoerder (CMR) moet worden ondertekend en afgestempeld door de Klant om de levering te bevestigen en om de vervoerder vrij te stellen.

Door het ondertekenen van de vrachtbrief of de pakbon van de vervoerder accepteert de Klant de geleverde goederen in de verkerende staat en is er geen enkele vordering met betrekking tot schade die is veroorzaakt tijdens het transport of ontbrekende volumes meer geaccepteerd.

Elk voorbehoud gemaakt door de Klant moet duidelijk op de vrachtbrief of de pakbon van de vervoerder (CMR) worden aangegeven en moet dan schriftelijk worden meegedeeld in een e-mail verstuurd naar het adres [email protected], waarbij een kopie van de pakbon (CMR) in de bijlage is bijgesloten (dit kan worden gedaan op de “contact” pagina van de Websites, door het selecteren van “Vordering”).

De Klant heeft een periode van 48 uur na ontvangst van de goederen om zijn voorbehouden aan de Verkoper door te geven, hierna zal het vorderingsrecht ophouden te bestaan.

De Verkoper zal alles in het werk stellen om aan de overeengekomen levertijd te voldoen ten tijde van bevestiging van de bestelling. Niettemin kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen wegens te late levering of verlies van pakketten veroorzaakt door een derde partij of door de Klant, of als gevolg van een onvoorspelbaar en onvermijdelijk geval van overmacht. De Verkoper is ook verplicht om de Klant over een mogelijke vertraging te informeren met levering binnen een redelijke termijn.

Indien de levering van goederen wordt verhinderd door de Klant, en het niet naleven van de bovengenoemde procedure in deze verkoopvoorwaarden, behoudt de Verkoper zich het recht voor om alle onkosten te weigeren die gevolg zijn van deze schade door de Klant.

8. DE BETALING

8.1. FACTURERING

De Verkoper moet een gedetailleerde factuur aan de Klant doen toekomen per e-mail, wanneer het product wordt overgenomen door de vervoerder bij het vertrek per vrachtwagen, in Polen.

Standaard zijn de facturen van de Verkoper contant te betalen, binnen een termijn van maximaal 30 dagen na de datum van uitgifte.

De Klant kan mogelijk profiteren van een korting door de volledige betaling te doen binnen 8 dagen na uitgifte van de factuur, waarbij het tarief is onderhandeld met de Verkoper, en bevestigd door een wijziging van de overeenkomst tussen de partijen.

8.2. BETALINGSMETHODE

De Verkoper vermeldt op de factuur zijn bankgegevens, zodat de Klant zijn bestelling kan betalen via overschrijving. Bij het uitvoeren van de overschrijving zal de Klant het factuurnummer opgeven.

8.3. NIET NAGEKOMEN OF VERLATE BETALING

In het geval van te late betaling is een vertragingsrente van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur aan de Verkoper verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling, berekend op basis van de gehele te betalen schuld.

De Verkoper behoudt zich het recht voor tot de onmiddellijke verwijdering van de goederen die nog steeds haar eigendom zijn ten tijde van een onvolledige betaling, met inbegrip van de verlate rente.

In geval van betalingsverzuim van de verplichtingen van de Klant om welke reden dan ook, heeft de Verkoper het recht om de onmiddellijke terugkeer van de geleverde goederen voor rekening en risico van de Klant te eisen. De Verkoper behoudt zich tevens de mogelijkheid voor om een verzoek tot het toekennen van een schadevergoeding voor een hoger bedrag in geval van schade.

8.4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De Verkoper behoudt het eigendom over de verkochte goederen tot de effectieve volledige betaling van de prijs, in hoofdsom, rente en andere kosten. Een gebrek aan betaling van een factuur kan leiden tot het vorderen van de goederen.

Het risico van verlies, diefstal of vernieling wordt door de Klant gedragen in de periode tussen de levering en de overdracht van het eigendom.

In het geval van wederverkoop verwijst de clausule eigendomsvoorbehoud naar de verkoopprijs, zonder vermindering voor Verkoper, die aanspraak kan maken op het eigendom van de goederen bij de sub-koper.

9. VORDERINGEN EN DIENST NA VERKOOP

Volgens de huidige algemene verkoopvoorwaarden (zie artikel 7.4.); Elk voorbehoud gemaakt door de Klant na de levering van goederen (beschadigde goederen of onjuistheden in de geleverde hoeveelheden) moet duidelijk op de vrachtbrief of pakbon (CMR) van de transporteur worden vermeld en moet vervolgens aan de Verkoper worden meegedeeld in een e-mail verstuurd naar het adres [email protected], met daarin bijgevoegd een kopie van de pakbon waarop de voorbehouden zijn genoteerd (dit kan worden gedaan op de pagina “contact” van de websites, door het selecteren van “Vorderingen”).

Elke vordering met betrekking tot een fout met de geleverde goederen of verborgen gebreken moet eveneens schriftelijk worden ingediend via een e-mail verstuurd naar het adres [email protected], met gedateerde foto’s in de bijlagen waarop duidelijk de vermelde probleem getoond wordt. (dat kan worden gedaan vanaf de pagina “contact” van de websites, door het selecteren “Vorderingen”).

De Klant heeft een periode van 48 uur na ontvangst van de goederen om zijn voorbehouden aan de Verkoper door te geven, hierna zal het vorderingsrecht ophouden te bestaan.

De Verkoper zal onmiddellijk reageren op een correct ingediende klacht, volgens de bovengenoemde regels. Zij zal de Klant beantwoorden binnen binnen een redelijke termijn.

De gebreken, defecten, beschadigingen of fouten erkend door de Verkoper kunnen ofwel leiden tot schadevergoeding, vervanging of het retourneren van de geleverde goederen. Iedere andere directe of indirecte schade wordt uitgesloten.

Bij ontstentenis van een minnelijke schikking tussen de partijen in geval van het optreden van een geschil met betrekking tot de uitvoering, de geldigheid, niet-nakoming, interpretatie of beëindiging van het contract tussen hen, zullen uitsluitend rechtbanken op hetzelfde grondgebied als de zetel van de Verkoper bevoegd zijn, op het moment van totstandkoming van juridische actie.